xbombo.com - indian porn

Business Development Consultant – Cape Town, WC (Afrikaans Speaking)

Business Development Consultant – Cape Town, WC (Afrikaans Speaking)

By : -

POS OMSKRYWING VIR: SAKEONTWIKKELINGSKONSULTANT

Inleiding

Ons klient in die Finansiele Dienste Sektor is op soek na ‘n Sakeontwikkelingskonsultant wat toegewyd, gedrewe, uitkomstegerigte raadgewers/adviseurs is, wat onafhanklik sowel as in spanverband met duidelike doelstellings kan werk..

Minimum vereistes

Inleiding

Ons klient in die Finansiele Dienste Sektor is op soek na ‘n Sakeontwikkelingskonsultant wat toegewyd, gedrewe, uitkomstegerigte raadgewers/adviseurs is, wat onafhanklik sowel as in spanverband met duidelike doelstellings kan werk..

Minimum vereistes

Ondervinding/ Ervaring

 • 3 jaar ervaring in die Finansiele Dienste Sektor
 • 3 jaar ervaring in Verkope (Direkte) verkieslik in die korttermyn versekeringsbedryf met ‘n salarisstrokie as bewys van vorige kommissie verdien
 • Uitstekende verkoopsrekord oor ‘n paar jaar (minimum van drie jaar)
 • Moet ten alle tye professioneel optree teenoor voornemende kliente, kliente en ander AF Groep personeel
 • Aanbiedingsvaardighede, beide 1:1 en aan groepe
 • Vermoe om professionele aanbiedings te doen aan Senior Bestuur en Korporatiewe Rekeninge
 • Moet ‘n geldige bestuurslisensie en eie vervoer besit

Kwalifikasies

 • FAIS Compliance (Credits, DOFA)
 • RE5
 • Posomskrywing

Hoof doelstellings

Sakeontwikkelingskonsultante is toegewyde, gedrewe, uitkomstegerigte adviseurs wat onafhanklik sowel as in spanverband sake kan doen in ooreenstemming met duidelike doelstellings van die klient.

 • Sakeontwikkelingskonsultante gee advies oor hoofsaaklik motor-en huishoudelike inhoud versekering
 • Van Sakeontwikkelingskonsultante word verwag om ander spesialis adviseurs binne die groep se—-sake eenhede bekend te stel. Dit mag insluit Direkte Groep Belegging, pensioene, gesondheidssorg en lewensversekering

Hoof take en verantwoordelikhede

 • Verkry genoegsame hoof generasie matriks geleenthede om te verseker dat jy minstens 100 voornemende kliente per maand kan kwoteer
 • Onderhou en opdateer jou hoof generasie matriks op ‘n weeklikse basis
 • Sodra ‘n kwotasie aangevra is, moet die konsultant ‘n een- tot- een vergadering met die klient reel deeltekens sodat ‘n deeglike behoeftebepaling gedoen kan word en professionele advies aangebied kan word
 • Bestuur die korporatiewe proses, insluitende groepaanbiedings aan korporatiewe personeel; een-tot-een konsultante; verseker gereelde kommunikasie met personeel; deelname aan korporatiewe geleenthede, advertensie en algemene verhoudingbou
 • Verseker dat jy op hoogte is van alle produkveranderinge
 • Behaal al die Sleutel Prestasie Aanwysers
 • Voldoen in alle aktiwiteite aan die regulasies en standaarde van alle versekeringsregulasies en professionele riglyne en etiek
 • Behaal die Voortgesette Professionele Ontwikkelingsdoelwitte soos vereis deur die industrie
 • Handhaaf die nodige korporatiewe kleredragkode en professionele voorkoms

Gedragsvaardighede (Interpersoonlik en Intrapersoonlik)

 • Professionele sake/ korporatiewe voorkoms
 • Oorreding en beinvloeding
 • Verbintenisse en netwerke
 • Omgang met mense/ Menseverhoudings
 • Beplanning en Organisering (Tydsbestuur)
 • Drukhantering En Terugslae
 • Aanpassing en reaksie op veranderingge

Job Type : Permanent

Level of Experience:

Short Term Insurance: 3 years (Required)
Education:

High School (Completion Certificate) (Required)
Location:

Cape Town (Required)
License: RE5 with 32 FAIS Credits (Required)
Language:

Afrikaans (Required)
English (Required)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *